College of the Eurasian Institute of Humanities is celebrating its 10th anniversary of foundation. Within the framework of 10 planned events which are dedicated vtothe anniversary a meeting of professionalswas held at the specialized Interdistrict military court.
2nd year students of the specialty "Jurisprudence" of the College of Eurasian Institute of Humanities, Deputy Director of practical training and teachers visited the open Day in the Specialized Interdistrict military court in criminal cases of Republic of Kazakhstan.At the event, dedicated to the decade of the College of the Eurasian humanitarian Institute, students had the opportunity to get acquainted with the specifics of the court.
Judge SMEs Royal Tamara Petrovna answered the students ' questions, paid the attention of students to the importance and high responsibility of lawyers to society, on the example of their professional activities motivated students to obtain solid knowledge.
After a meeting with the judge had a conversation with the bailiff Zh.Mynbayev.
The students received information about the work of judicial office and came to the conclusion that they need to be highly educated, because the profession has a connection with many branches of human activity.
The students had questions about the procedure of passing the exam for admission to the service. It can also be noted that they had a great desire to obtain high-quality knowledge of the chosen specialty.
The students realized the responsibility imposed by the civil service, they got a great impression of this meeting and expressed gratitude.
YerkassymovAzat: "I have received the necessary information about my future profession. Thanks to conversation with Tamara Petrovna I understood that it isn't easy to become the judge that it is the work demanding big responsibility»
AbdykarimovaMoldir: "I was present at the trial. During consideration of the case it appeared that lack of mutual understanding between the citizens performing the military duty led to death of the person. No one can remain indifferent to this.I think that citizens fulfilling their military duty should show respect and sympathy to each other. The misunderstanding led to tragic events. But I was pleased that Tamara Petrovna said that such incidents occur very rarely. When visiting for the first time trial, I watched his progress, remembered necessary information»
MukatayAruzhan: "it is Very good that I was able to visit the military court. I learned how important his work is. When visiting the trial, I saw modern equipment. It is a 360-degree rotating camera that records the entire trial from start to finish, a voice recorder that records all the words of its participants."
ZharylkasynAida: "during the conversation with the bailiff Zh. Mynbayev got a lot of important information. He gave the exact details of the courtroom. He also talked about the civil service, explained what is his responsibility. Information was transmitted through a video demonstration. I will strive to get a good education, set a goal to become a real specialist".
18 03 12 1

18 03 12 2

18 03 12 3

Бүгінгі таңда елімізде білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде: «Біз қазір «білім – ғылым – инновация» атты үштік үстемдік құратын постиндустриялық әлемге қарай бағыт алып барамыз» - деген болатын. Ендеше, еліміздің әлемдік үрдістерге енуі - білім беру жүйесінің жаңа сапалық деңгейге өтуқажеттілігін арттыруда екені түсінікті.

Студенттер үшін тәжірбие жас мамандарды даярлауда маңызды рөл атқарып, олардың кәсіби дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар тәжірибе оқу үдерісі құрамының бір бөлігі болып саналады және болашақ мамандарды еңбек жолына даярлауға өз септігін тигізеді, сондай-ақ студенттердің оқу процесінде алған білімдерін тереңдетіп, нығайтады.

Студенттердің өндірістік тәжірибеден өтуін ұйымдастыруын колледждің тәртібі бойынша шығарылған бұйрықтың негізінде (тәжірибе басталатынынан бір апта бұрын) жетекші тағайындап, тәжірибенің мерзімі мен өтетін орны белгіленіп, рәсімделінеді.

Қазақстан Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуіне байланысты Астана қаласының Еуразия гуманитарлық институты колледжінде «0111013 Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі» біліктілігі бойынша «Байқау және бақылау» тәжірибесі өткізіледі. Еуразия гуманитарлық институты колледжі қаламыздағы жоғары білімді де білікті мектептерімен ұзақ мерзімді келісімшарт орнатқан. Кәсіби мамандарды сапалы даярлау –колледждің білім беру қызметінің жетістігі ғана емес, бәсекеге қабілетті мамандарға қызығушылық танытқан әлеуметтік серіктестер ынтымақтастығы. Педагогикалық іс-тәжірибені ұйымдастыру кезінде негізгі талаптың бірі-тәжірибе өту мекемелерін таңдап алу. Айта кетер болсақ,№51 мектеп – гимназиясы, №50 мектеп – лицейі, №48 мектеп – лицейі,№70 мектеп – лицейі және №54 мектеп – лицейі. Бұл мектептерде іс-тәжірибені нәтижелі, тиімді, педагогикалық ғылымның соңғы жетістіктеріне үйрететін білікті, маман ұстаздар бар.

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой–өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр.«Жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру, еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту болып табылады» деп білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген.

Ұстаздың жолы-ұлы жол, осы жолда ұлт тәрбиесінің болашағы үшін өскелең ұрпақты білім нәрімен сусындату- бүгінгі педагогтар қауымының алдына қойған маңызды мақсаты. Колледж студенттері жаңа мазмұнды білім беру бағдарламасы бойынша оқытудағы жаңа әдістер мен тәсілдерді, сонымен қатаржаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес стандартты тәжірибе барысында үйреніп әрі қолдана біледі. Сабақ өткізуде студенттер əдіскерлерінен үйренген жаңа əдіс түрлерін жүзеге асырды. Өткізген сабақтарында жеке, жұптықжәне топтық жұмыс түрлерін қолданды.Тәжірибе кезеңінде ұйымдастырылған шаралар -болашақ мұғалімдердің жаңа әдіс-тәсілдерін меңгеруіне жол ашса, шәкірттердің білімнің шыңына жетуіне бағыт берді.Жаңа бағдарламаны іске асыру кезінде, сабақ беру барысында жаңа əдістердің сабаққа тиімділігін көріп жəне оқушылардың қызығушылығын, мотивациясын арттыруда жұмыстар жүргізіледі. Жаңа əдіс-тəсілдерді қолдана отырып, студенттер де, оқушылар да сыни тұрғыдан ойларын дамытып, оқытудың тиімді əрі жемісті болатынына көз жеткізеді.

«Байқау және бақылау» тәжірибесінде студенттер көкейлерінде жүрген көп сұрақтардың жауаптарын алып, жалпы жаңартылған білім беру мазмұнының өзгешелігімен, ерекшелігімен таныстырылады. Педагогикалық тәсілдерді, білім беру бағдарламасындағы оқу мақсаттарына жетуде критериалды бағалау жүйесін қолдануды үйренеді. Белсенді оқыту, СТО стратегияларын тәжірибе барысында қолданады. Жаңа оқу бағдарламасының ерекшелігі – оның ХХІ ғасыр дағдыларын дамытуға бағытталғандығында, яғни ақпаратты іздеу, талдау және интерпретациялау.

Жаңартылған бағдарлама бойынша өткізілетін «Байқау жəне бақылау» тәжірибесін қорғау барысында студенттер өздерінің портфолиясын жасап, өткізген сабақтарында қолданған әдістерді көрнекілік ретінде көрсетіп, әрбір əдіске түсініктеме береді. Тəжірибе қорғау топтарға бөліну форматында болады. Яғни, топтарға бағалаудың, үй тапсырмасын берудің жолдарын, жеке, жұптық жəне топтық жұмыс түрлерін қалай жүзеге асыру керек екендігін түсіндіру берілді. Студенттер берілген бағыт бойынша өздерінің көрнекіліктерін дайындап, əдістерді іс жүзінде көрсете алады. Жаңартылған бағдарлама мен қалыптасқан дəстүрлі бағдарламаның айырмашылықтарын айқын түрде атап, тиімді, тиімсіз жақтарын қоса баяндады.

Жаңартылған білім беру бағдарламасы - озық технологиялардың барлық қыр-сырларын білуге жетелейді. Мемлекет болашағының кепілі- жастарға білім мен тәрбие беру мәселесі екені белгілі. Қазақтың кемел, ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек», -деген. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды рөл атқарады. Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Осыған орай, білім беру жүйесінде жастарға сапалы білім беріп, олардың үйлесімді дамуы мен тұлға ретінде қалыптасуында ұстаздың кәсіби шеберлік көрсеткіштерінің бірі - жалпы педагогикалық, әдістемелік жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік меңгерудің маңызы зор.

Оқушының ой-өрісін кеңейтіп, танымдық белсенлілігін арттыруда, зерттеушілігі арқылы шығармашылық икемділігін дамытуда, біліктілікке ұмтылуда, яғни тұлғаны жан-жақты дамытуды жүзеге асыруда оқу үдерісіне озық технолгияларды енгізу шешуші рөл атқарады, оң нәтиже береді. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. Тәуелсіз елдің негізгі тірегі – білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға түсіп, бәйгеден озып келетін заманы туды. Сондықтан жас ұрпақ озық тəжірибені бойына сіңіре отырып, жаңа ұрпаққа заман талабына сай білім нəрін беру керек.

Колледж студенттеріне тәжірибе – жаңартылған білім беру мазмұнын меңгеруге, оқытудың жаңа әдіс–тәсілдерін, инновациялық педагогикалық технологияларды игеруге мүмкіндік жасады. Ата-бабамыз «Оқу-инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді.

Сулейменова Р.Қ.
Еуразия гуманитарлық интститутының колледжі
қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі

В настоящее время рынок труда предъявляет более жесткие требования к квалификации выпускника, уровню его подготовленности. Образование, являясь одним из факторов формирования интеллектуальных ресурсов современного общества, делает упор на использование процессуальной мотивации в обучении, основанной на понимании студентами полезности и значимости выполняемой работы. В этом деле неоценимую помощь оказывают социальные партнеры.

Специализированный межрайоный военный суд по уголовным делам проводит систематическую работу по профессиональной подготовке студентов специальности «Правоведение» колледжа Евразийского гуманитарного института. Сотрудничество осуществляется путем предоставления судом базы для прохождения студентами профессиональной практики, а также проведения различных мероприятий.

Ежегодно в целях профессиональной ориентации и ознакомления с деятельностью суда организуются экскурсии, встречи, в ходе которых студенты имеют возможность узнать о деятельности суда. На таких мероприятиях Ахметжанов Ербол Улытаевич, находившийся в должности председателя суда, выступал с освещением специфики деятельности Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам.

На одном из таких мероприятий для студентов был организован «круглый стол» с участием военных прокуроров, мероприятие произвело на ребят сильное впечатление. Военные прокуроры обратились к студентам с приветствием, дали общую характеристику деятельности и осветили задачи военных прокуроров. Они обратили особое внимание на требования, предъявляемые к современному специалисту, на необходимость постоянной работы над повышением своей квалификации, отметили трудности в ее освоении и пожелали студентам успехов. Такие мероприятия оказывают большое влияние на дальнейший выбор студентами специализации в рамках юридической профессии.

Специализированным военным судом по уголовным делам проводится планомерная деятельность по освещению изменений в судебной системе Республики Казахстан. В частности, судья Королевская Т.П. с главным специалистом суда Талканбаевой Д.К.выезжала в колледж для разъяснения основных направлений реформирования судейского корпуса Республики Казахстан.

На базе суда проводятся мероприятия по ознакомлению студентов с информационной составляющей деятельности судов Республики Казахстан, демонстрируются новшества в оснащении суда. Главным специалистом Исафиной Ж.К была организована встреча по ознакомлению студентов с работой информационного ресурса «Судебный кабинет». Будущие специалисты получили представление об едином окне доступа к электронным сервисам судебных органов РК, призванной расширить возможности граждан по обращению в судебный органы, повысить прозрачность и доверие к их деятельности, а также способствовать развитию правовой культуры населения. Перед студентами выступили судья Дарибаев Б.С. и судебный пристав Мыңбай Даурен. Специалисты суда снабдили нас инструкцией, которая будет использована при изучении студентами данного сервиса для применения в дальнейшей профессиональной деятельности. Мы сочли целесообразным, что студенты специальности «Информационные системы» нашего колледжа, изучив данный сервис, проведут практикум для студентов специальности «Правоведение» по освоению выше названного ресурса.

В русле интеграции процессов обучения и производства судьей Каировым А.М. была проведена лекция по актуальным вопросам воинских преступлений. Тема «Уголовно-правовая характеристика воинских преступлений» существенно дополняет рабочую учебную программу по дисциплине «Уголовное право Республики Казахстан», соответствует законодательству и логике курса. Лекция проводилась в режиме вопросов и ответов, вызвала большой интерес у будущих юристов.

Согласно новым требованиям, профессиональные компетенции, определяющие модель подготовки специалиста, должны исходить из той системы требований, которая предъявляется к конечному результату обучения. Поэтому в формулировании комплекса компетенций специалиста активную роль должны играть работодатели. В ближайшей перспективе они будут принимать реальное участие в формировании образовательного стандарта, в том числе определять компонент изучаемых дисциплин. На сегодняшний день такое сотрудничество в рамках социального партнерства возможно посредством спецкурсов, для проведения которых будут приглашаться специалисты судов.

Взгляд на новые стандарты обучения предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, переход к индивидуализированному обучению. В этом деле краеугольным камнем подготовки специалиста является производственная практика. Руководство суда не просто предоставляет базу для прохождения практики, а стремится заложить важнейшие профессиональный навыки, ответственное отношение к профессии. Со студентами в ходе производственной практики проводится индивидуальная работа по расширению и углублению знаний, выработке практических навыков работы в суде.
Руководство колледжа выражает благодарность руководству Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам и надеется на дальнейшее сотрудничество в рамках социального партнерства.

Преподаватель правовых дисциплин колледжа
Евразийского гуманитарного института
Жакупова Р.Т.